JUHA HYTTINEN

Kuntamme

UUSI ASKEL 2021 Turvallisempi huominen

TURVALLINEN PIRKKALA

Kaikille hyvä kunta, tehdään yhdessä. • Meidän tulee turvata uusilla toimintatavoilla tulevassa Sote- ja maakuntauudistuksessa omat perustuslain määrittämät oikeutemme. Uskon, että hyvällä johtamisella ja poliittisella yhteistyöllä voimme aikaansaada laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut helposti saavutettavina lähipalveluina. • Vahvistetaan Pirkkalan imagoa elinvoimaisena ja elinympäristöstään huolehtivana sivistyskuntana.

1. TURVALLISUUS

Kehittämällä yhteisöllisiä toimintatapoja voimme osallisuuden lisäämisellä vahvistaa turvallisuutta : asumisen turvallisuus : koulu- ja työmatkat sekä -ympäristöt : väylärakentaminen, ajonopeudet Pirkkalan turvallisuussuunnitelma tulee olemaan jatkossa osa hyvinvointisuunnitelmaamme. Se pitää päivittää nykyhetkeen toimivaksi.

2. VESILIIKENNE, VENEILYHARRRASTUS JA

SATAMARAKENTAMINEN

Tärkeäksi osaksi Pyhäjärven veneilyreittiä ja kuntamme matkailu- ja kultturitoiminnan markkinointia Pirkkala tarvitsee nopeasti nykyaikaisen, palvelevan kuntasataman ja pinempiä, laadukkaita piensatamia sekä turvalliset, viitoitetut veneilyväylät satamiimme.

3. LIIKUNTAPAIKAT JA HARRASTUSMAHDOLLISUUDET

Kuntamme lähiliikuntapaikoista on tehty hieno ja kattava selvitys. Niiiden ylläpito pitää turvata ja niitä edelleen kehittää. Pirkkalan monilukuinen jääurheilua harratava joukko, kaipaa edelleen parannettavia jäähalliolosuhteita, minkä vuoksi näen tärkeänä jäähallin laajennus hankkeen.
YHTEISTYÖSSÄ
Tulevaisuus ?